2011
  2005
  2004 Okt. Talea Ús Ferdinand Emmrich
  2002